logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Martyrologia wsi polskich

Portal martyrologiawsipolskich.pl to wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Wsi Kieleckiej. Portal powstał w ramach prac nad rozbudową i modernizacją istniejącego Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie i przybliża założenia merytoryczne i architektoniczne nowego budynku ekspozycyjnego. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie tragicznych dziejów polskiej wsi w okresie II wojny światowej pod dwiema okupacjami.

W poszczególnym modułach zaprezentowano wszelkie formy represji jakim wieś podlegała w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych ziem polskich, w tym Kresów Wschodnich i ziem wcielonych do III Rzeszy.

Portal zawiera bogactwo materiału ikonograficznego, źródłowego i dokumentacyjnego, w tym archiwalne - niezwykle wymowne filmy i audycje radiowe, dostępne obecnie w nowoczesnej formie dla każdego odwiedzającego stronę www.martyrologiawsipolskich.pl

Opcje strony