logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Poznański Czerwiec 1956 r.

W czerwcu 1956 r. w Poznaniu doszło do pierwszego po zakończeniu II wojny światowej masowego wystąpienia społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej. Źródłem buntu byli pracownicy Zakładów im. Hipolita Cegielskiego (przemianowane na im. Józefa Stalina), do których dołączyły załogi innych zakładów oraz mieszkańcy miasta. Prezentowana przez pion edukacyjny IPN Oddział w Poznaniu infografi ka poświęcona tym wydarzeniom przedstawia okoliczności  buntu, którego uczestników szacuje się na 100 tysięcy osób. Opracowanie syntetycznie przedstawia najważniejsze jego etapy oraz negatywne konsekwencje, jakie ponieśli biorący w nim udział uczestnicy. Infografi ka zwraca także uwagę na przełamanie polityki utajniania w okresie PRL prawdziwego oblicza tych wydarzeń, czego efektem jest odsłonięcie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r.

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Opcje strony