logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Teka edukacyjna „Poznański Czerwiec 1956”. Materiały do pobrania.

Nowość:

Teka edukacyjna: Poznański Czerwiec 1956 (pakiet edukacyjny), Poznań–Warszawa 2019, 215 s., ISBN: 978-83-8098-684-8

 

Poznański Czerwiec 1956 jest kolejną teką edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej, skierowaną do nauczycieli i uczniów, zawierającą materiały dydaktyczne do nauki o historii najnowszej. Założeniem i celem jej twórców jest zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli edukatorów do poszerzania wśród uczniów wiedzy o Poznańskim Czerwcu. Temat ten w okresie PRL, zgodnie z polityką władzy, był utajniany i przemilczany. Zachował się jednak w pamięci poznaniaków, a dzięki staraniom wielu ludzi, w tym samych cegielszczaków, oraz działaniom opozycji antykomunistycznej odrodził się po ćwierćwieczu w przestrzeni publicznej. Symbolicznym momentem było odsłonięcie 28 czerwca 1981 r. Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 na placu Mickiewicza w Poznaniu. Istnieje wiele prac, które w sposób szczegółowy poruszają różne aspekty dotyczące czarnego czwartku. Wciąż jednak Poznański Czerwiec 1956 r. bywa traktowany jak wydarzenie lokalne, charakterystyczne dla tego regionu, którego mieszkańcy, znani ze swojej pracowitości, zbuntowali się przeciwko ciężkim warunkom życia i opresyjności państwa.

                Autorom prezentującym poniższe materiały przyświecał cel, aby Czerwiec ’56 ukazać w szerszym kontekście jako efekt wieloletniej polityki eksploatacji społeczeństwa polskiego, ale również jako zjawisko występujące w innych państwach zdominowanych przez Związek Sowiecki, gdzie wielu ludzi sprzeciwiło się terrorowi, wyzyskowi i wszechobecnemu kłamstwu. Poznański Czerwiec 1956 r. był jednym z głównych czynników wpływających na zmiany polityczne w Polsce związane z Polskim Październikiem. Jego reperkusje były widoczne w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie i innych polskich miastach, a także za granicą.

Teka składa się z czterech części: Materiałów dla nauczyciela, Materiałów dla ucznia, Kart oraz materiałów multimedialnych.

                Część Materiałów dla nauczycieli stanowią scenariusze zajęć do lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego; jest także scenariusz do lekcji wychowawczej. Dotyczą podstawowych zagadnień związanych z tematyką Poznańskiego Czerwca 1956 r. Wśród nich znajduje się materiał skierowany do uczniów szkół podstawowych, a także projekt lekcji terenowej, którą można zrealizować w centrum Poznania. Uzupełnieniem propozycji dla nauczycieli są ćwiczenia, które pozwolą na omówienie konkretnego zagadnienia, nie zajmując całej lekcji. Zachęcamy do korzystania z nich również podczas dodatkowych zajęć. Wykorzystywane w scenariuszach i ćwiczeniach materiały ikonograficzne zostały zawarte w zestawie kart. Uzupełniają je najbardziej charakterystyczne zdjęcia, odzwierciedlające przebieg wydarzeń. Na płycie z materiałami multimedialnymi znajdują się fragmenty audycji radiowych i przemówień oraz prezentacja multimedialna. Publikację kończy bibliografia dla nauczycieli.

Materiały dla ucznia otwiera wprowadzenie dr Agnieszki Łuczak, ukazujące najważniejsze wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 r. Esej prof. Krzysztofa Brzechczyna traktuje o protestach społecznych w obozie komunistycznym w latach 1953–1956. Ukazuje sytuację w państwach komunistycznych po śmierci Józefa Stalina. Stanowi pomoc w realizacji scenariuszy lekcji oraz ćwiczeń związanych z tą tematyką. Esej dr Agnieszki Łuczak Pamięć o Poznańskim Czerwcu ’56 ukazuje m.in. konkretne działania władz zmierzające do zatarcia pamięci i wiedzy o wydarzeniach w Poznaniu. Szczegółowe kalendarium pozwoli odtworzyć sytuację poprzedzającą wybuch protestów, począwszy od 1953 r., przebieg, konsekwencje, aż do pierwszej rocznicy w 1957 r. Tablica synchronistyczna stanowi zestawienie wydarzeń w Polsce i na świecie. Wykaz biogramów natomiast prezentuje uczestników Poznańskiego Czerwca, a także przedstawicieli władzy z tego okresu. Słownik pojęć w szerszy sposób rozwija wybrane kwestie i stanowi punkt odniesienia do realizacji poszczególnych ćwiczeń. Pełniejsze zapoznanie się z realiami tamtego okresu umożliwia wybór źródeł. Bibliografia dla uczniów jest propozycją opracowań i materiałów, które w przystępny sposób poszerzą zainteresowania tym tematem.

                Autorom teki edukacyjnej zależy, żeby nauczyciel omawiający Poznański Czerwiec 1956 r. odnalazł w niej przydatne i atrakcyjne materiały. Nie wszystko można było zawrzeć w tej objętości. Pozostaje mieć nadzieję, że poniższe materiały zainspirują Państwa, a także uczniów do samodzielnych poszukiwań i pozwolą zrozumieć, czym w historii najnowszej Polski był Poznański Czerwiec 1956, niegdyś deprecjonowany i nazywany „wypadkami”.

Publikacja nie do sprzedaży.

 

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony