logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zapal znicz pamięci – biogramy Wielkopolan do pobrania

Do końca 1939 r. na terenie Wielkopolski w egzekucjach przeprowadzonych przez niemieckie Einsatzkommanda zginęło około pięciu tysięcy polskich obywateli. Celem Niemców była całkowita germanizacja ziem wcielonych do III Rzeszy, drogą do jej osiągnięcia eksterminacja mieszkańców tego obszaru.

W pierwszej kolejności pozbawione życia zostały osoby pełniące ważne funkcje społeczne w danym środowisku, które potencjalnie mogłyby stworzyć ruch oporu. Na podstawie list proskrypcyjnych wytypowani zostali „wrogowie” państwa niemieckiego. Byli wśród nich m.in.: powstańcy wielkopolscy, członkowie organizacji patriotycznych, wojskowych, stowarzyszeń, działacze polityczni i społeczni, urzędnicy, przemysłowcy, nauczyciele, księża, lekarze, przedstawiciele ziemiaństwa, chłopi, kupcy i robotnicy. Wszyscy, którzy stanowili filar danej społeczności i byli podporą dla innych.

Bogactwo ich życiorysów, wielość pełnionych funkcji, patriotyczną postawę, za którą przyszło im zapłacić życiem przybliżają biogramy przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.

 

 

 
 
 

 

Pliki do pobrania

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony