logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wielkopolscy Żołnierze Wyklęci - plakaty do pobrania

Kpt. Jan Kempiński ps. „Błysk” (1921-1946)

Oficer Armii Krajowej. Jeden z przywódców antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Wielkopolsce w 1945 r.

Urodził się 4 lutego 1921 r. w Jaskółkach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się na teren Generalnego Gubernatorstwa. Walczył przeciwko Niemcom w oddziałach Armii Krajowej na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Brał udział w Akcji „Burza”. Po wkroczeniu Sowietów na wschodnie tereny Polski, wstąpił do antykomunistycznego oddziału pod dowództwem Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Po powrocie do Wielkopolski w maju 1945 r., utworzył samodzielny oddział podziemia niepodległościowego podległy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupie Ochotniczej „Warta”, z którym przeprowadził wiele akcji wymierzonych w aparat bezpieczeństwa. 22 października 1945 r. stoczył krwawą bitwę z oddziałami KBW-UB-NKWD pod Odolanowem. W grudniu 1945 r. został aresztowany i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu na karę śmierci. Wyrok wykonano 21 czerwca 1946 r. w Poznaniu.  

Leon Wesołowski ps. „Wichura” (1924-1945)

Żołnierz Armii Krajowej, dowódca oddziału podziemia niepodległościowego „Zielony Trójkąt” w Wielkopolsce

Urodził się w Gutowie (pow. wrzesiński). Podczas II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej Obwodu Biała Podlaska, w oddziale Franciszki Pliszki „Marynarza”. Po rozbiciu przez siły bezpieczeństwa tego oddziału, przedostał się w lutym 1945 r. do Wielkopolski i wspólnie z Lucjanem Najrzałem „Marynarzem”, zorganizował antykomunistyczny oddział zbrojny pod nazwą „Zielony Trójkąt”. Wkrótce po aresztowaniu Najrzała objął dowództwo w oddziale. Na jego czele przeprowadził kilkadziesiąt akcji zbrojnych skierowanych przeciwko władzy komunistycznej na terenie czterech wielkopolskich powiatów: Września, Gniezno, Konin i Jarocin. Członkowie „Zielonego Trójkąta” likwidowali współpracowników i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, żołnierzy i oficerów sowieckich, zajmowali budynki użyteczności publicznej i prowadzili szeroką działalność antykomunistyczną. Akcje „Zielonego Trójkąta” przysparzały organom bezpieczeństwa wielu problemów. Zginął tragicznie podczas starcia z funkcjonariuszami UB w Strzelnie 21 listopada 1945 r.

 

 

 

 

 


 

 

 

Opcje strony