logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Poznański Czerwiec 1956. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej

Broszura „Poznański Czerwiec 1956. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Poznański Czerwiec 1956”, który przystępny sposób przybliża najważniejsze zagadnienia związane z pierwszym robotniczym buntem w PRL.

„Materiały edukacyjne” mają ułatwić pracę z tą wystawą. Przy zamieszczonych w broszurze wszystkich planszach merytorycznych dodano część zatytułowaną „Strefa edukacji”, gdzie znajdują się objaśnienia/wskazówki służące przygotowaniu własnej narracji do konkretnej planszy („Zwróć uwagę na…”), a także informacje uzupełniające wiedzę z bardziej szczegółowymi wątkami historycznymi („Czy wiesz, że…”).  Natomiast zamykającym publikację „Module edukacyjnym” zamieszczone zostały materiały dydaktyczne w postaci ćwiczeń, zadań i propozycji tematów esejów, które można wykorzystać podczas pracy z uczniem.

Broszura przeznaczona jest dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania.

„Poznański Czerwiec 1956. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN”, Poznań 2023, s. 68.

Broszura przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, ul. Rolna 45 a, 61-487 Poznań, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Poznaniu.

Autor wystawy: Marcin Podemski

Koncepcja plastyczna wystawy: Karolina Zielazek-Szeska

Moduł edukacyjny: Marcin Podemski, Witold Sobócki

Strefa edukacji: Marcin Podemski

Recenzja merytoryczna: dr Piotr Grzelczak

Recenzja materiału edukacyjnego: Andrzej Kryński

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Konstancja Pleskaczyńska.

 


Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Instytutu Pamięci Narodowej, Ratusz-Muzeum Poznania (Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu), cyryl.poznan.pl

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony