logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dyskusja online „Historia w obrazie »Łupaszka«”

W 2021 roku mija 10. rocznica ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz 70. rocznica wykonania przez komunistów w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie wyroku śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce”, jednemu z najwybitniejszych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

OGLĄDAJ nasz program i DOWIEDZ SIĘ ▶ Jaki jest motyw przewodni cyklu IPN „Historia w obrazie”. Jak powstało dzieło poznańskiego artysty Jerzego Oleksiaka zatytułowane „Grób Niezłomnego Żołnierza” przedstawiające mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”? Jaka jest jego wartość artystyczna i symbolika? Jaką rolę Zygmunt Szendzielarz odegrał w działalności partyzanckiej na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej? Jakie były losy dowodzonej przez niego „Brygady Śmierci” oraz jak wyglądały działania szwadronów V Brygady Wileńskiej AK w walkach komunistami w latach 1944 – 46? I co sprawiło, że mjr. Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” stał się jednym z najwybitniejszych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego i symboli Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego to święta 10. rocznica powstania mija w tym roku.

O losach mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na tle obrazu z jego wizerunkiem rozmawiać będą:

dr Łukasz Łuczewski, pomysłodawca i kurator wystawy „Ludzie Cogito”

prof. Mariusz Bryl, Wydział Nauk o Sztuce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Niwiński, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku, Uniwersytet Gdański

dr Maciej Korkuć, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, Akademia Ignatianum

Prowadzenie: Tomasz Cieślak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

 

 

Opcje strony