logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

"Medycyna w cieniu nazizmu" - promocja książki

Reportaż z promocji książki pt. „Medycyna w cieniu nazizmu" pod redakcją prof. dr. hab. Michała Musielaka i dr Katarzyny B. Głodowskiej, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Produkcja: A.Piasek-Bosacka Panel dyskusyjny w CE IPN „Przystanek Historia” w Bibliotece Raczyńskich, w którym wzięli udział prof. dr hab. Michał Musielak, dr Katarzyna B. Głodowska, dr hab. Tadeusz Nasierowski oraz dr Maria Ciesielska poprzedzony był zwiedzaniem Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII, w ramach którego można było zobaczyć wystawę „…i ślad po nich zaginął... Zagłada chorych psychicznie w komorze gazowej w Forcie VII". Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Książka ukazuje przyczyny i przebieg, ale także społeczne i moralno-etyczne skutki jednej z najstraszniejszych w historii nowożytnej Europy zbrodni, jaką było wysterylizowanie, a później zagazowanie w III Rzeszy Niemieckiej tysięcy osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych. Polscy i niemieccy autorzy starają się przedstawić wpływ modnej w pierwszej połowie XX wieku ideologii, zwanej eugeniką bądź higieną ras, która spowodowała, że środowisko medyczne w Trzeciej Rzeszy szeroko zaangażowało się w mordowanie chorych psychicznie. Próbują też odpowiedzieć na pytanie o sposoby edukowania społeczeństwa na temat udziału personelu medycznego w tych zbrodniach.

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony