logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Obóz krwawej zemsty" Fort VII w Poznaniu i Lasy Palędzko-Zakrzewskie

Szkolenie „Obóz krwawej zemsty" Fort VII w Poznaniu i Lasy Palędzko-Zakrzewskie

Podczas warsztatów prowadzonych przez pracowników Instytutu oraz zwiedzania z przewodnikiem zabudowań Fortu VII, uczestnicy poznają to wyjątkowe dla Wielkopolan Miejsce Pamięci. Wykorzystując zabudowania pruskiego, XIX-wiecznego fortu Colomb, 10 października 1939 r. Niemcy założyli w jego murach obóz koncentracyjny. Podlegał on początkowo Einsatzgruppe VI, a jego pierwszym komendantem został Herbert Lange, jeden z największych zbrodniarzy II wojny światowej. W obozie funkcjonowała pierwsza komora gazowa, był on także ośrodkiem szkoleniowym dla członków SS, a przede wszystkim ośrodkiem fizycznej eksterminacji polskiej inteligencji. W obozie osadzeni byli i ginęli najwybitniejszy przedstawiciele wielkopolskich warstw przywódczych, m.in. Florian Marciniak, pierwszy naczelnik „Szarych Szeregów”, Leon Prauziński, malarz, artysta, dr Franciszek Witaszek, szef wielkopolskiego Związku Odwetu AK. Przez cały okres okupacji niemieckiej przez Fort VII przeszło ok. 25 000 więźniów. Obecnie Fort VII pełni rolę Miejsca Pamięci.

Po warsztatach i wizycie w Forcie VII uczestnicy zostaną przewiezieni autokarem do Lasów Palędzko – Zakrzewskich, w których w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-40 mordowano więźniów Fortu VII. Tam poznamy historię tego miejsca i zapalimy znicze na symbolicznych grobach. Według różnych źródeł w bezimiennych grobach jest tam pochowanych przynajmniej 4500 osób.

Koordynator: Tomasz Cieślak

tomasz.cieslak@ipn.gov.pl

Opcje strony