logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Historia mówiona w edukacji

W jaki sposób nauczyciele mogą korzystać z relacji ustnych w nauce historii? Jak przygotować
je wspólnie z uczniami? Zapraszamy na szkolenie poświęcone praktycznemu zastosowaniu historii
mówionej w edukacji. W trakcie spotkania zaprezentujemy również zasoby portalu internetowego opo-
wiedziane.ipn.gov.pl, który umożliwia zapoznanie się z bogatym archiwalnym zbiorem IPN w zakresie
historii mówionej. Planowany termin szkolenia: maj 2024 r.


Koordynator: dr Katarzyna Florczyk
katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl

Opcje strony