logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Germanizacja dzieci polskich w czasie II wojny światowej

Zapraszamy nauczycieli do udziału w wyjazdowym seminarium, podczas którego odwiedzimy
Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu w Łodzi, miejsce dawnego obozu dla dzieci przy ulicy
Przemysłowej i jego filii w Dzierżąznej koło Zgierza. Poznamy losy dzieci polskich w czasie II wojny
światowej, które stały się najmłodszymi ofiarami realizacji zbrodniczej niemieckiej polityki.


Koordynator: dr Izabella Kopczyńska
izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

Opcje strony