logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Podczas wykładu historyk przybliży zwycięski zryw mieszkańców Wielkopolski z lat 1918-1919
i jego znaczenie na niwie ogólnopolskiej. Zaprezentujemy wystawę elementarną „Powstanie Wielkopol-
skie 1918-1919” oraz przygotowane do niej materiały edukacyjne, które można wykorzystać na lekcjach
historii.
W ramach szkolenia uczestnicy zwiedzą również ekspozycję stałą Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919 (oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości).


Planowany termin szkolenia: grudzień 2023 r.


Koordynator: Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl

Opcje strony