logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Poznański Czerwiec 1956

Uczestnicy spotkania wysłuchają wykładu uwzględniającego najnowsze ustalenia badawcze
dotyczące Czerwca ’56 oraz zapoznają się z wystawą elementarną „Poznański Czerwiec 1956” i przygo-
towanymi do niej materiałami edukacyjnymi.
Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie także aplikacja edukacyjna „Poznański Czerwiec po 68
latach”, będąca formą mobilnej gry miejskiej z wykorzystaniem oprogramowania Action Track.
Elementem szkolenia będzie również zwiedzanie ekspozycji stałej Muzeum Powstania Poznańskiego –
Czerwiec 1956 (oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości).


Planowany termin szkolenia: czerwiec 2024 r.
Koordynator: Marcin Podemski
marcin.podemski@ipn.gov.pl

Opcje strony