logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstanie Wielkopolskie 1918–1919

Wystawa Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 została przygotowana w poznańskim oddziale IPN.

autor: Marcin Podemski

koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

projekt graficzny: Karolina Zielazek-Szeska

recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Piotr Grzelczak

 

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Kórnickiej PAN, Polona, a także prywatnych kolekcji: Marii Mielcarzewicz, Katarzyny Prauzińskiej-Czarnul, Jana Szymańskiego.

Wystawa Powstanie Wielkopolskie 1918–1919 została przygotowana w poznańskim oddziale IPN w ramach projektu wystawienniczego „Wystawy Elementarne IPN”. Na planszach wystawy przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z powstaniem: jego genezę – z uwypukleniem działań organicznikowskich przygotowujących społeczeństwo polskie Poznańskiego do odzyskania niepodległości, wybuch powstania – z podkreśleniem jego spontaniczności związanej z przyjazdem do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, a także jego przebieg, tak od strony militarnej, jak i dyplomatycznej.

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony