logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Międzynarodowy Konkurs „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” (II Edycja) - Zapraszamy!

 

II edycja Międzynarodowego Konkursu „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym poświęconym niezwykłej historii niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii gen. Andersa.

Konkurs polega na przygotowaniu kartki pocztowej lub komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem, rozgrywający się na tle działań Wojska Polskiego na Wschodzie a następnie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny światowej. Komiks ma stanowić zamkniętą całość o objętości do 10 plansz, przedstawionych w pionie i podzielonych na kadry/klatki. Kartka pocztowa składać się ma z jednej strony. Pojedyncza plansza komiksu oraz kartka pocztowa powinny być przygotowane w formacie A4. Ponadto do kartki pocztowej należy dołączyć krótki opis historyczny nieprzekraczający 500 znaków (bez spacji).

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

9–12 lat

13–16 lat

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić dwa formularze dołączone do regulaminu konkursu. Jest to „Zgłoszenie do konkursu” oraz „Oświadczenie rodzica/opiekuna”, niezbędne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać, zeskanować i dołączyć do pracy, a następnie całość w skompresowanym folderze (zip, rar (!)) opisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika wysłać poprzez jeden z zamieszczonych poniżej linków do organizatora. Każdy link odpowiada jednej kategorii wiekowej i plastycznej. 

Linki do przesyłania prac konkursowych (instrukcja pakowania i wysłania  prac znajduję się w złączniku na dole strony):

 

Prace można przysyłać do 13 kwietnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2022 r.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Maciej Rędziniak; adres e-mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl

 

Patronami honorowymi konkursu są: 

 • Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa.
 • Podkarpacki Kurator Oświaty

         

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

    
   
 • Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu.

         

Współorganizatorami konkursu są:

 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli

         

 • Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu

         

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

         

 • Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

        

Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy do zapoznania się z filmem „Miś Wojtek”

 

Zachęcamy także do obejrzenia poniższego materiału, który może być wskazówką do powstawania komiksu. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA

https://www.youtube.com/watch?v=-VFG-22R-14

https://www.youtube.com/watch?v=PRwKmTNPGBQ

https://www.youtube.com/watch?v=PRdSpzLA6mw

https://www.youtube.com/watch?v=KXwZSsUlZWY

https://www.youtube.com/watch?v=qToKUwpdgFY

https://www.youtube.com/watch?v=ytHG6mXkxyM

https://www.youtube.com/watch?v=m9lnXnctnac

https://www.youtube.com/watch?v=JPHUMTtri8A

Warto zobaczyć instrukcję gry „Miś Wojtek” zawierającą podstawowe informacje historyczne i wykaz literatury pozwalającej na szersze zapoznanie z tematem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82248,Mis-Wojtek.html

 

 

 

Opcje strony