logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Spotkanie opłatkowe Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego – Rzeszów, 14 stycznia 2020

Boże Narodzenie to czas wspólnego świętowania i przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Do tradycji należy piękny zwyczaj spotkań przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie z członkami i sympatykami Klubu Historycznego im. płk. Łukasza Cieplińskiego z kombatantami i innymi organizacjami. W tegorocznym spotkaniu opłatkowym uczestniczył Stanisław Wnorowski - prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, por. Henryk Atemborski żołnierz NSZ Brygady Świętokrzyskiej, przedstawiciele działaczy opozycji antykomunistycznej, członkowie Regionu Rzeszowskiej NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, wojewodę podkarpackiego reprezentowała Małgorzata Guła – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Małgorzata Waksmundzka-Szarek – rzecznik wojewody. Modlitwie przewodniczył ks. dr Ireneusz Folcik, a spotkanie poprowadził dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN i dr Paweł Fornal – prezes klubu. Całość uświetnił występ Michała Szopy – ucznia Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Zygmunta Mycielskiego.
 

fot. Katarzyna Gajda-Bator i Karol Krzyszczuk.