logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanek Historia IPN w Brukseli – 28–30 marca 2019

Tematem przewodnim kolejnej edycji Przystanku Historia IPN w Brukseli będą Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

W ramach spotkania w Ambasadzie RP w Brukseli odbędzie się otwarcie wystawy „First to fight. Polacy na frontach II wojny światowej”, przygotowanej przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, oraz wykład dr. hab. Janusza Wróbla (OIPN w Łodzi) „Na obcej ziemi za wolność Polski. Polskie siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1945”.

Obok spotkania w Ambasadzie RP w Brukseli odbędą się także warsztaty historyczne i wykłady w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli.

„Przystanki Historia IPN” poza granicami Polski to miejsca szczególne – są rezultatem efektywnej współpracy środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju z Instytutem Pamięci Narodowej. Podczas cyklicznych spotkań z Rodakami przypominamy i dyskutujemy o historii Polski XX wieku w ramach wykładów, spotkań otwartych, prezentacji książek i wystaw IPN. Podczas zajęć w ramach „Przystanku Historia IPN” prowadzimy także lekcje i warsztaty dla uczniów i nauczycieli, upowszechniając wiedzę o historii Polski i prezentując działalność Instytutu.

Regularnie spotykamy się z Polakami w Wilnie, Grodnie, we Lwowie, w Żytomierzu, w Gnojniku na Zaolziu, Brukseli, Londynie, Nowym Jorku i Chicago.

Opcje strony