logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

O Powstaniu Sejneńskim na ,,Przystanku Historia’’ w Wilnie – Wilno, 19 listopada 2019

19 listopada 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach ,,Przystanku Historia” odbył się wykład Karoliny Dobek z białostockiego OBEN IPN pt. ,,Powstanie Sejneńskie 1919”. Historyk opowiedziała przybyłym gościom o tym, jak sto lat temu potwierdzona została przynależność ziemi sejneńskiej do odradzającej się Rzeczypospolitej. K. Dobek przedstawiła jakie były przyczyny wybuchu Powstania Sejneńskiego, czyli niesprawiedliwie wytyczona linia demarkacyjna sugerowanej przez mocarstwa zachodnie granicy polsko-litewskiej oraz zachowanie się władz litewskich względem ludności polskiej. Następnie prelegentka skupiła się na przedstawieniu szczegółów powstania i tego, że było ono spontanicznym zrywem mieszkańców tych ziem. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się jakie nastroje społeczne panowały w 1919 r. w tej części ziem polskich. Pracownik białostockiego IPN podczas spotkania przedstawiła materiały, które znalazły się na wystawie pt. ,,Powstanie Sejneńskie 1919”. Autorka ekspozycji zaprezentowała towarzyszący jej katalog, w którym znalazło się blisko 150 ilustracji obrazujących wygrane powstanie. Materiały zawarte w opracowaniu (fotografie, dokumenty i mapy) pochodzą z archiwów krajowych i zagranicznych.

Tematyka spotkania wzbudziła żywe zainteresowanie zebranych, czego wyrazem były liczne pytania z sali oraz refleksje. W sposób szczególny za udział w spotkaniu dziękujemy obecnej młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Drugim punktem spotkania była promocja najnowszego wydawnictwa naukowego przygotowanego przez Oddział IPN w Białymstoku pt. ,,Antykomunizm Polaków w XX wieku” pod red. dr. hab. Piotra Kardeli i dr. hab. Karola Sacewicza. Publikacja jest pracą zbiorową ukazującą różne oblicza polskiego antykomunizmu w XX wieku. Zawarte w niej artykuły zostały przygotowane przez czołowych badaczy problemu wywodzących się z kilkunastu ośrodków akademickich i naukowych w Polsce.

Na cmentarzu na Rossie delegacja IPN złożyła kwiaty oraz zapaliła znicz na płycie nagrobnej matki Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje się również jego serce. Następnie zapaliła znicze również na nagrobkach żołnierzy polskich poległych w  wojnie polsko-bolszewickiej w 1919 r. oraz podczas II wojny światowej.

Wydarzenie było rejestrowane przez Telewizję Polską Wilno:

http://wilno.tvp.pl/45421545/przystanek-historia-w-wilnie

 

 

 

Opcje strony