logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia dla nauczycieli

Wręczenie Nagrody Regionalnej im. Grażyny Langowskiej – Łódź 29 maja 2023 r.

Dziś w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Małgorzata Goździecka, nauczycielka historii z XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi, odebrała Nagrodę Regionalną im. Grażyny Langowskiej przyznawaną nauczycielom za szczególne zaangażowanie w krzewienie postaw patriotycznych wśród uczniów.

Komisja konkursowa doceniła m.in. aktywność laureatki w organizowaniu spotkań młodzieży szkolnej ze świadkami historii i osobami zasłużonymi dla lokalnej społeczności oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej w ramach projektu Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej. 

Gratulujemy!

Nagroda im. Grażyny Langowskiej została ustanowiona w 2021 r. przez trzy podmioty: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

Nauczyiel i wychowawca:

- krzewiący postawy patriotyczne w młodym pokoleniu w Polsce i poza granicami kraju – fundator: Centrala IPN (Nagroda Centrali IPN)

- regionalny, krzewiący postawy patriotyczne w młodym pokoleniu na terenie danego oddziału IPN – fundator: oddziały IPN/delegatury IPN (Nagroda Regionalna IPN)

Nauczyciel i wychowawca oraz instytucje, które działały w okresie pierwszej „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

Nauczyciel i wychowawca oraz instytucje polonijne – fundator: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

 

Fot. Marzena Kumosińska

Opcje strony