logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szlaki Nadziei – Armia gen. Andersa

Cykl szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Spotkania z będą odbywały się w kilkunastu miastach w Polsce. 

W ramach wykładów i warsztatów przypomnimy o wysiłku zbrojnym Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej. To właśnie polscy żołnierze walczyli na wszystkich jej frontach w imię solidarności z innymi zniewolonymi narodami. Omówimy wspólnie z nauczycielami również losy ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa.

Cykl jest podzielony na dwie części prowadzone w rocznych odsłonach. Każda z nich zostanie zakończona w czerwcu, odpowiednio 2023 i 2024 r. wręczeniem zaświadczeń udziału i certyfikatów. 

Koordynatorem ogólnopolskim cyklu jest Magdalena Wujda, magdalena.wujda@ipn.gov.pl