logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia w Bydgoszczy

Szkolenie MEN-IPN dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Korzenie totalitaryzmu” zorganizowane przez Referat Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Bydgoszczy odbyło się w dniach 29 września i 7 października br. w bydgoskim Hotelu pod Orłem.

  1. 29 września 2020 r.

Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych z województwa kujawsko-pomorskiego poprowadził prof. Adam Ostanek z Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.

Pierwsza część spotkania zatytułowana Różne drogi do totalitaryzmu miała formę dyskusji połączonej z ćwiczeniami. Kolejne dwa moduły obejmowały warsztaty kartograficzne
i ikonograficzne. Na zakończenie uczestnicy rozmawiali o polityce historycznej.

W zajęciach uczestniczyło 23 nauczycieli.

  1. 7 października 2020 r.

Wykłady dotyczące kolejno: Totalitaryzmu – genezy, pojęcia i interpretacji, Nazizmu – jako systemu totalitarnego i Komunizmu – jako systemu totalitarnego wygłosił dr Tomasz Ceran
z Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Bydgoszczy. Następnie nauczyciele wzięli udział we wspólnej dyskusji na temat totalitaryzmów.

W części drugiej dr Ceran przybliżył zagadnienie: Totalitaryzm a zbrodnia pomorska 1939. Było to wprowadzeniem do prezentacji nowego wydawnictwa pt. Rozstrzelana niepodległość. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939.Publikacja jest pokłosiem sesji naukowej zorganizowanej w 2019 r. w Toruniu przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej z Torunia i Delegaturę IPN
w Bydgoszczy.

Uczestnicy szkolenia otrzymali także egzemplarze książki.

Na zakończenie nauczyciele wzięli udział w pokazie filmu Szpęgawsk 1939 w reżyserii Sebastiana Bartkowskiego.

W wykładach wzięło udział 26 nauczycieli

Opcje strony