logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Korzenie totalitaryzmu

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2019/2020 do udziału w kolejnym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Tegoroczna edycja, realizowana w kilkunastu miastach Polski, poświęcona będzie genezie dwóch XX-wiecznych zbrodniczych systemów: komunizmu i nazizmu. Wykłady i warsztaty, poprowadzone przez specjalistów z tego zakresu, podpowiedzą, jak uczyć o tych niełatwych sprawach w szkołach średnich oraz dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej.

Nauczyciele pod kierunkiem edukatorów zapoznają się z najważniejszymi tekstami źródłowymi, materiałami ikonograficznymi oraz multimediami przedstawiającymi ideologię i praktykę ustrojów totalitarnych. Na zakończenie uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty oraz zaświadczenia.

Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy w poszczególnych oddziałach i delegaturach IPN.

Nowe terminy szkoleń zostaną podane wkrótce

MATERIAŁY FILMOWE

Sowiet Story to film dokumentalny nakręcony w 2008 r., opowiadający o sowieckim terrorze wewnętrznym, jak również niemiecko-sowieckiej współpracy przed rokiem 1941. Autorem scenariusza oraz reżyserem jest Edvīns Šnore. Film zawiera wywiady z zachodnimi oraz rosyjskimi historykami, między innymi Normanem Davisem, Borysem Sokołowem, pisarzem Wiktorem Suworowem oraz Władimirem Bukowskim, członkami Parlamentu Europejskiego, jak również ofiarami sowieckiego terroru.

Główną tezą filmu jest wskazanie analogii - na płaszczyźnie filozoficznej, organizacyjnej a także politycznej - pomiędzy systemami nazistowskim i komunistycznym we wczesnych etapach II wojny światowej.

odnośnik graficzny do filmu