logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Korzenie totalitaryzmu

Wzorem lat ubiegłych Biuro Edukacji Narodowej IPN wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizowały ogólnopolski cykl szkoleń dla nauczycieli poświęcony najnowszej historii Polski i świata. W tym roku przybrały one tytuł „Korzenie totalitaryzmu” i dotyczyły powstania i funkcjonowania dwóch najbardziej zbrodniczych systemów w XX wieku: komunizmu i nazizmu. Panująca w całym kraju sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach zmianę dotychczas obowiązującej formuły z tradycyjnych 2-3 dniowych warsztatów z udziałem prelegentów i uczestników na zajęcia online. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod komunikacji (platforma cyfrowa Moodle) udało się nie tylko dokończyć rozpoczęte w wielu oddziałach w trakcie ferii zimowych szkolenia, ale również uatrakcyjnić je ciekawymi materiałami audiowizualnymi. Multimedialna forma przekazu pozwoliła również wziąć w nich udział większej liczbie uczestników niż spotkania stacjonarne. W tym roku było ich aż 349, łącznie z 15 oddziałów i delegatur IPN z całej Polski, które organizowały szkolenia. Spośród nich 216 osób otrzymało certyfikaty podpisane przez Prezesa IPN oraz Ministra Edukacji i Nauki, będące potwierdzeniem nie tylko uczestnictwa, ale również zdobytej wiedzy i praktycznego jej wykorzystania w pracy nauczyciela. Pozostali uczestnicy otrzymali zaświadczenia podpisane przez Prezesa IPN i właściwych dla miejsca szkoleń kuratorów oświaty.

Program warsztatów koncentrował się wokół trzech dużych bloków tematycznych:

I. Totalitaryzm a modernizacja – czym nazizm i komunizm uwiodły ludzi?

II. Utopia a terror: czy terror jest immanentną cechą systemów totalitarnych?

III. Nowy człowiek, nowe społeczeństwo?

Prelegenci i uczestnicy starali się dociec co doprowadziło do powstania komunizmu i nazizmu, dlaczego „uwiodły” one tylu ludzi, oraz jakie skutki – nie tylko materialne, ale przede wszystkim ideologiczne – przyniosły światu.

Wykłady i warsztaty, prowadzone przez specjalistów z tego zakresu, podpowiedziały uczestnikom, jak uczyć o tych niełatwych sprawach w szkołach średnich oraz dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej.

Ogólnopolscy koordynatorzy projektu:
prof. Tomasz Panfil i dr Grzegorz Łeszczyński

 

MATERIAŁY FILMOWE

Sowiet Story to film dokumentalny nakręcony w 2008 r., opowiadający o sowieckim terrorze wewnętrznym, jak również niemiecko-sowieckiej współpracy przed rokiem 1941. Autorem scenariusza oraz reżyserem jest Edvīns Šnore. Film zawiera wywiady z zachodnimi oraz rosyjskimi historykami, między innymi Normanem Davisem, Borysem Sokołowem, pisarzem Wiktorem Suworowem oraz Władimirem Bukowskim, członkami Parlamentu Europejskiego, jak również ofiarami sowieckiego terroru.

Główną tezą filmu jest wskazanie analogii – na płaszczyźnie filozoficznej, organizacyjnej a także politycznej – pomiędzy systemami nazistowskim i komunistycznym we wczesnych etapach II wojny światowej.

odnośnik graficzny do filmu

 

Aktualności

Wybierz Strony