logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Korzenie totalitaryzmu w Kołobrzegu

W dniach 10–12 lutego 2020 r. w Kołobrzegu odbyło się seminarium wyjazdowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W dniach 10–12 lutego 2020 r. w Kołobrzegu odbyło się seminarium wyjazdowe dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. W tym roku tematem rozważań były korzenie totalitaryzmu. Na seminarium zgłosiła się rekordowa liczba 68 nauczycieli. Wysłuchali oni trzech wykładów oraz wzięli udział w sześciu blokach warsztatowych (szczegóły w załączonym programie).

Ostatniego dnia zostały zaprezentowane najnowsze teki edukacyjne IPN (Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941) oraz Zbrodnia pomorska 1939) – każdy uczestnik seminarium otrzymał komplet tek oraz dodatkowo materiał dydaktyczny w wersji elektronicznej Aby pamięć przetrwała. Dziedzictwo totalitaryzmu w Europie. Tego dnia odbyła się także prapremiera aplikacji Polskie Państwo Podziemne, zaprezentowanej przez jej koordynatora Macieja Frycza (OBEN IPN w Szczecinie), która wzbudziła duże zainteresowanie nauczycieli. Na zakończenie – z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Magdalena Ruczyńska, naczelnik OBEN IPN w Szczecinie, zaprezentowała materiały edukacyjne poświęcone tej tematyce: wystawę elementarną z kartą pracy, tekę edukacyjną oraz propozycję warsztatową. Nauczyciele otrzymali wydrukowany egzemplarz wystawy oraz wszystkie materiały w wersji elektronicznej.

Wszyscy uczestnicy seminarium wysoko ocenili jego poziom, zarówno w ankietach, jak i w rozmowach kuluarowych, wskazując na świetne przygotowanie merytoryczne, ciekawe propozycje metodyczne i materiałowe, a także możliwość dyskusji na ważne tematy oraz wymiany doświadczeń.
 
Koordynatorem VI seminarium wyjazdowego była dr Zofia Fenrych (OBEN IPN w Szczecinie).

 

 

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony