logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia w Olsztynie

26 lutego 2020 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie rozpoczął się kolejny już cykl szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Pamięci Narodowej skierowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Tegorocznym tematem przewodnim są „Korzenie totalitaryzmu”.

Podczas pierwszej części spotkania, w którym uczestniczyło ponad dwudziestu nauczycieli, naczelnik olsztyńskiej Delegatury IPN dr Paweł P. Warot przybliżył idee totalitaryzmu, a jednocześnie pochylił się nad zagadnieniem „podważania fundamentów”, wskazując na koncepcje filozoficzne, ekonomiczne i społeczne, uderzające w ugruntowany ład świata. Zwrócił przy tym uwagę na „materialną” obecność ideologii komunistycznej i nazistowskiej m.in. w sztuce oraz architekturze państw totalitarnych.

W drugiej części szkolenia nauczyciele zapoznali się z najważniejszymi fragmentami filmu „Sowiecka opowieść” (2008 r.), traktującego o podobieństwach i późniejszej współpracy obu systemów​.

Ostatnia, podsumowująca część szkolenia poruszała zagadnienia zawarte w materiałach źródłowych, opracowanych na potrzeby ewentualnego zastosowania ich podczas lekcji historii w szkołach.

Kolejne spotkania odbyły się 28 sierpnia oraz w formie zdalnej, w październiku.

Opcje strony