logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Szkolenia w Lublinie

Warsztaty odbyły się w dniach 22-23 lutego 2020 r. w Lublinie, w siedzibie IPN, ul . Wodopojna 2.

Program obejmował:

Sobota 22 lutego - cześć wykładowa:
Prof. Andrzej Niemczuk „Problem
filozoficznych podstaw totalitaryzmu"
Prof. Jacek Wołoszyn „Różne sposoby definiowania totalitaryzmu”
Prof. Marcin Kruszyński „Praktyki systemów totalitarnych na przykładzie III Rzeszy oraz ZSRS”
Dr Arkadiusz Kurkowski „Elementy systemu totalitarnego w ustroju Polski po 1945 r.”
Niedziela 23 lutego - cześć warsztatowa
Prowadzenie dr Katarzyna Zawadka:
„Nowy człowiek, nowe wartości, nowa rzeczywistość - sztuka jako narzędzie systemów totalitarnych”
„ Film w służbie propagandy na przykładzie nazistowskich Niemiec i ZSRS”
„Dziecko i rodzina w systemach totalitarnych”
Katarzyna Syska
Prezentacja gry oraz aplikacji  IPN „Polskie Państwo Podziemne”

W warsztatach wzięło udział 18 nauczycieli.

Opcje strony