logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zagłada Żydów europejskich PL/EN

Wystawa Zagłada Żydów europejskich zaprojektowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

autor: Magdalena Zapolska-Downar
projekt graficzny: ARSA
recenzja: dr. hab. Filip Musiał, dr Aleksandra Namysło

Fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Łodzi, Bundesarchiv oraz domeny publicznej.

Zagłada Żydów jest bezprecedensowym wydarzeniem w historii, którego ofiarą padło prawie 6 mln europejskich Żydów. Jej początek związany jest ze zdobyciem władzy w Rzeszy niemieckiej przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników, od początku realizującą program polityczny oparty  na rasizmie.  Proces Zagłady przebiegał czterema etapami, z których pierwsze dwa naziści wprowadzili w Niemczech jeszcze przed wybuchem wojny: zdefiniowanie obcego i pozbawienie go praw. Kolejne dwa - odizolowanie w gettach i mordowanie  Niemcy i ich kolaboranci  realizowali  stopniowo  wraz z toczonymi  działaniami wojennymi w Europie. Bezprecedensowość Holokaustu jako nowoczesnego ludobójstwa  polegała na wprzęgnięciu całego aparatu państwowego w jego realizację, zaangażowaniu nauki w proces mordowania (medycyna, inżynieria, chemia, statystyka) oraz wykorzystaniu materiału ludzkiego do produkcji przemysłowej. Zagładę przeżył co trzeci europejski Żyd.

Wystawie towarzyszą materiały edukacyjne.

Panele wystawy

Opcje strony