logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Międzynarodowy Konkurs „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa”

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie zaprasza nauczycieli i uczniów ze szkół polskich w Szkocji oraz województwa podkarpackiego do udziału w konkursie poświęconym historii niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii Andersa. 

Konkurs polega na przygotowaniu kartki pocztowej lub komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem, rozgrywający się na tle działań Wojska Polskiego na Wschodzie a następnie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny światowej. Komiks ma stanowić zamkniętą całość o objętości do 10 plansz, przedstawionych w pionie i podzielonych na kadry/klatki. Kartka pocztowa składać się ma z jednej strony. Obie prace w formacie A4. Ponadto do kartki pocztowej należy dołączyć krótki opis historyczny nieprzekraczający 500 znaków.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
 • 9–12 lat
 • 13–16 lat

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić formularze dołączone do regulaminu konkursu. Jest to zgłoszenie i zgoda rodzica/opiekuna, niezbędna do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać i dołączyć do pracy, a następnie całość dostarczyć szkolnemu opiekunowi konkursu. Szkoły wysyłają prace konkursowe pocztą elektroniczną do 27 kwietnia 2021 r. zgodnie z instrukcją zamieszczoną w załączniku. 

 • Z Polski na adres: maciej.redziniak@ipn.gov.pl
 • Ze Szkocji na adres: info@szkolabezgranic.org           
 • W temacie podając: Konkurs „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2021 r.
 • Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela na terenie Polski Maciej Rędziniak; adres e- mail: maciej.redziniak@ipn.gov.pl, na terenie Szkocji Joanna Ulatowska tel.  +44 (0) 752 634 9494 adres e-mail: info@szkolabezgranic.org  

W załącznikach:

 1. Regulamin konkursu
 2. Zgłoszenie do konkursu
 3. Zgoda na udział w konkursie
 4. Klauzula informacyjna
 5. Instrukcja pakowania i wysyłania prac. Instrukcja pomagająca zeskanować a następnie skompresować i wysłać prace drogą mailową.        

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest  Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.


Patronami honorowymi konkursu są: 

 • Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa.
 • Podkarpacki Kurator Oświaty

Współorganizatorami konkursu są:

 • Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu                                                                  
 • Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu                                                                 
 • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli                                                                                     
 • Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

Przed przystąpieniem do konkursu zachęcamy do zapoznania się z filmem „Miś Wojtek”

 

 

Warto zobaczyć instrukcję gry „Miś Wojtek” zawierającą podstawowe informacje historyczne i wykaz literatury pozwalającej na szersze zapoznanie z tematem: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/82248,Mis-Wojtek.html

Zachęcamy także do obejrzenia poniższego materiału, który może być wskazówką do powstawania komiksu. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA

https://www.youtube.com/watch?v=-VFG-22R-14

https://www.youtube.com/watch?v=PRwKmTNPGBQ

https://www.youtube.com/watch?v=PRdSpzLA6mw

https://www.youtube.com/watch?v=KXwZSsUlZWY

https://www.youtube.com/watch?v=qToKUwpdgFY

https://www.youtube.com/watch?v=ytHG6mXkxyM

https://www.youtube.com/watch?v=m9lnXnctnac

https://www.youtube.com/watch?v=JPHUMTtri8A