logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Eseje i scenariusze lekcji dla nauczycieli

Teka edukacyjna i materiały uzupełniające skierowane są do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych. Omawiane zagadnienie ujęto w możliwie syntetyczną formę umożliwiając jednocześnie spojrzenie na nie z wielu perspektyw, a wykorzystanie archiwaliów pozwoli na wykształcenie wśród uczniów umiejętności interpretacji tego rodzaju źródeł oraz oceny działań i form, jakie władza komunistyczna stosowała w celu zafałszowania obrazu żołnierzy niepodległościowego podziemia.

Opcje strony