logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

PRYMAS WYSZYŃSKI I BIAŁYSTOK

12 września 2021 r. przypada dzień beatyfikacji Sługi Bożego, Kardynała Kościoła Katolickiego i Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Film stworzony przez OBEN IPN Oddział w Białymstoku pokazuje związki Prymasa Wyszyńskiego z Białymstokiem, w tym obchody Millenium Chrztu Polski.

Urodził się w 1901 r. w Zuzeli na pograniczu Mazowsza i Podlasia wychowywany był na gruncie tradycji chrześcijańskich i patriotycznych, które następnie przekazywał innym. Prymas Wyszyński prezentował niezłomną postawę w czasie II wojny światowej, gdy w 1944 r. był kapelanem w Armii Krajowej, a także w okresie „Polski ludowej” kiedy to nie poddał się naciskom komunistów i nie podporządkował Kościoła Katolickiego w Polsce celom partii komunistycznej. Więziony i internowany w latach 1953-1956 przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego stał się synonimem sprzeciwu wobec komunizmu. Także później w latach 60-tych XX w. nie zrezygnował z obchodów Millenium Chrztu Polski pomimo organizowania przez komunistów konkurencyjnych uroczystości 1000-lecia Państwa Polskiego w oderwaniu od chrześcijańskich korzeni Narodu Polskiego.
 
 

Opcje strony