logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs wiedzy o Monte Cassino – 18–19 maja 2021

Delegatura IPN w Bydgoszczy zaprasza do konkursu wiedzy o Monte Cassino.

Regulamin konkursu wiedzy o Monte Cassino

I. Organizatorzy:

 • Organizatorem konkursu jest Referat Edukacji Narodowej Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

 

II. Cele konkursu:

 • Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań związanych z historią Polski i świata oraz pamięci o bitwie o Monte Cassino, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu.

 

III. Informacje o konkursie:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.
 • Konkurs będzie miał formę quizu, odbędzie się online, link do konkursu zostanie udostępniony na profilu w serwisie Facebook (profil Delegatury IPN w Bydgoszczy www.facebook.com/BydgoszczIPN).
 • Czas trwania konkursu: od godziny 9.00 w dniu 18 maja 2021 r. do godziny 9.00 w dniu 19 maja 2021 r. lub do wyczerpania limitu uczestników (100 osób).
 • Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Limit uczestników: 100.  
 • Konkurs przeprowadzony będzie przy użyciu aplikacji Kahoot (wystarczy link aktywacyjny, nie ma potrzeby instalowania aplikacji). Uczestnicy zobowiązani są do zapamiętania „nicków” pod którymi biorą udział w quizie oraz podanie ich na prośbę organizatora w przypadku zdobycia nagrody.
 • Konkurs składa się z 10 pytań z ograniczonym czasem na odpowiedź.

 

IV. Ogłoszenie wyników:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 maja 2021 r. na profilu Delegatury IPN w Bydgoszczy w serwisie Facebook. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.
 • Nagrodzonych zostanie dziesięć (10) osób, które w najkrótszym czasie poprawnie odpowiedzą na pytania.

 

V. Postanowienia końcowe:

 • Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
zdjęcie zajawkowe

Opcje strony