logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Lekcje archiwalne - Co kryją archiwa IPN” – 8 stycznia 2019 r.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Osięcinach. Podczas pierwszej części zajęć młodzież wzięła udział w warsztacie historycznym na temat podziemia niepodległościowego poprowadzonym przez Mirosława Sprengera (OBEN Delegatura IPN w Bydgoszczy).
W drugiej części zajęć, którą poprowadziła Anna Jakubowska (Archiwum IPN w Bydgoszczy), młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy WA Delegatury IPN w Bydgoszczy, w tym z poszczególnymi procesami, jakim podlegają materiały archiwalne (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja). Uczestnikom zwrócono uwagę na różnorodność zgromadzonej dokumentacji ze względu na postać fizyczną, rodzaj dokumentacji oraz instytucje przekazujące materiały archiwalne. Całość zajęć uzupełniono prezentacją najciekawszych, a także nietypowych archiwaliów znajdujących się w zasobie Wydziału.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony