logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojskowe Obozy Internowania w Polsce 1982-1983

W roku 1982 pod pretekstem „ćwiczeń” czy „służby wojskowej” prowadzono internowania, które służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, mogących potencjalnie zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony