logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Obóz przesiedleńczy i pracy przymusowej Potulitz

Obóz w Potulicach (Potulitz, Lebrechtsdorf) rozpoczął funkcjonowanie 1 lutego 1941 roku. Początkowo pełnił funkcję obozu przesiedleńczego, pozostając w gestii niemieckiej Centrali Przesiedleńczej. Z czasem przy pomocy osadzonych w Potulicach polskich więźniów rozbudowano infrastrukturę obozową, kładąc nacisk na poszerzenie funkcji gospodarczej. W trudnych warunkach obozowych, przy głodowych racjach żywnościowych więźniowie pracowali na rzecz okupanta. Znaczną grupę więźniów stanowiły dzieci, które również były poddane obowiązkowi pracy. Obóz, który był jednym z elementów niemieckiej polityki germanizacyjnej, funkcjonował do roku 1945. W przygotowanym przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy filmie głównymi narratorami są świadkowie historii – byli więźniowie obozu w Potulicach.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony