logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV Gdyński Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych – 2 czerwca 2022

W Szkole Podstawowej nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni odbył się konkurs historyczno-plastycznym o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych. W uroczystości podsumowującej wzięła udział dyrekcja szkoły oraz liczne grono zaproszonych gości, w tym przedstawicielka Oddziału IPN w Gdańsku Izabela Brzezińska.

Konkurs miał dwa oblicza: plastyczne oraz zmagań drużynowych w obszarze wiedzy historycznej o Żołnierzach Wyklętych-Niezłomnych. Dla uczniów przygotowano następujące kategorie konkursowe: kl. 0-III – praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”, kl. IV-VIII – praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”, kl. IV-VIII – drużynowy konkurs wiedzy o historii „Żołnierzy Wyklętych”.

W konkursie drużynowym uczniowie w trzyosobowych składach rywalizowali w kilku konkurencjach, w których będą musieli wykazać się swoją wiedzą historyczną.

Tematem prac plastycznych w dowolnym stylu byli „Żołnierze Wyklęci-Niezłomni”. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów i sponsorów konkursu. Konkurs odbywał się na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni.

W konkursie wiedzy historycznej zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdyni w składzie: Milena Adamczak, Maja Tomalczyk i Jakub Ostolski. Autorką zwycięskiej pracy plastycznej była Ewa Czeszejko-Sochacka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie. Gratulujemy!

***

Patronami i sponsorami wydarzenia oraz nagród byli: Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, Poseł na Sejm RP Magdalena Sroka, Poseł na Sejm RP Artur Dziambor, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Małgorzata Zwiercan, Przewodniczący Rady Oddziału Gdynia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego dr Aleksander Kozicki, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Gdańsku, Miasto Gdynia, Fundacja im. Janusza Kurtyki. Ponadto fundatorami nagród są: Teatr Muzyczny w Gdyni im. Danuty Baduszkowej, Teatr Miejski w Gdyni im. Witolda Gombrowicza. Patronat medialnym nad konkursem objął portal MlodaGdynia.pl

Szczegółowe informacje dot. listy zwycięzców dostępne są na stronie internetowej organizatora (link).

  • Fot.: strona SP 13 w Gdyni
    Fot.: strona SP 13 w Gdyni
  • Fot.: strona SP 13 w Gdyni
    Fot.: strona SP 13 w Gdyni

Opcje strony