logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkurs plastyczny „Kolory niepodległości” – Nowy Dwór Gdański, 31 października 2020 (termin składania zgłoszeń)

Cel konkursu
 • rozwijanie zainteresowania znaczeniem Polski Niepodległej wśród dzieci,
 • pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla osiągnięć Polski Niepodległej,
 • popularyzacja wiedzy i świadomości o Polsce Niepodległej,
 • rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych dzieci,
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych i historycznych,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • zaangażowanie nauczycieli, dzieci w propagowanie pozytywnego wzorca patriotyzmu.

 

Praca konkursowa
 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2.  temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki Konkursu;
 3. rozmiar – dopuszcza się wykonanie prac w dowolnym formacie (A3 lub A 4);
 4. forma i technika –technika płaska z wyłączeniem kasz, materiałów sypkich i łatwopalnych;
 5. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, którą należy czytelnie podpisać na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, grupą przedszkolną;
 7. Podczas oceny prac konkursowych Jury będzie brało pod uwagę:
 • zgodność pracy z tematyką Konkursu,
 • oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
 • sposób ujęcia tematu,
 • samodzielność wykonania pracy.

 

Prace składamy do organizatorów do dnia 31 października 2020 r. Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2020 r. W konkursie mogą wziąć uczniowie klas I–III oraz oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim.

Nagrody zostaną ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Opcje strony