logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Józef Haller

Broszura wydana w ramach serii „Bohaterowie Niepodległej”.

Czytelnik poznaje szczegóły wychowania patriotycznego przyszłego generała, zdobywania wykształcenia, kariery wojskowej, działalności społecznikowskiej. Ukoronowaniem tych działań jest Błękitna Armia i zaślubiny Polski z morzem, a następnie Armia Ochotnicza. Jest też mowa o niełatwym okresie dwudziestolecia międzywojennego i późniejszym życiu na uchodźstwie.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony