logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Mariusz Zaruski

Broszura wydana w ramach serii wydawniczej Bohaterowie Niepodległej. Jej autorem jest Bartosz Januszewski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Biografia Mariusza Zaruskiego (1867–1941), żołnierza Legionów Polskich, uczestnika walk o niepodległość i granice, społecznika, wychowawcy młodzieży, pioniera turystyki górskiej i narciarstwa, „pierwszego harcerza i żeglarza Rzeczypospolitej”.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony