logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939

Wernisaż wystawy odbył się 22 marca 2022 r. w Gdańsku.

Wystawa opowiada o niezwykłych ludziach, którym przyszło żyć i działać w stworzonym w 1920 r. Wolnym Mieście Gdańsku. Polscy mieszkańcy tego państwa-miasta stanowili mniejszość pośród niechętnego, a z czasem w zdecydowanej większości wrogiego żywiołu niemieckiego. Mimo piętrzących się trudności – tych wielkich (historycznych) i tych zwykłych (codziennych), niewzruszenie służyli Polsce poprzez pracę na rzecz zachowania polskiej tożsamości. Za swoją niezłomność zapłacili najwyższą cenę.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

Autor: Karolina Masłowska
Koncepcja: Krzysztof Drażba, Karolina Masłowska, Marcin Węgliński
Recenzja merytoryczna: dr hab. Janusz Trupinda
Recenzja graficzna: Łukasz Pogoda
Korekta językowa: Dominika Rafalska
Projekt graficzny: Karolina Masłowska

Materiały ilustracyjne ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych (AAN), Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie (AMS), Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej (BG PAN), Fundacji dla Gdańska i Pomorza (GSP), Parafii pw. świętego Stanisława BM w Gdańsku, Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC) oraz grafiki opracowane przez Karolinę Masłowską (KM).

 

Wystawie towarzyszy materiał edukacyjny dla uczniów w postaci kart pracy.

Autorzy biogramów: Artur Chomicz, Daniel Sieczkowski, Karolina Masłowska
Komiksy: Krzysztof Wyrzykowski
Autorzy scenariuszy komiksów i zadań: Izabela Brzezińska, dr Barbara Męczykowska
Recenzja dydaktyczna: dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK
Zdjęcia: Muzeum Stutthof w Sztutowie, PAN Biblioteka Gdańska

Opcje strony