logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstania śląskie 1919-1921. Materiały edukacyjne do wystawy elementanej

Broszura „Powstania śląskie 1919-1921. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN” jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej „Powstania śląskie 1919-1921”, która przedstawia wydarzenia związane z walką o przyłączenie Górnego Śląska do Polski w latach 1919-1922. Wydawnictwo wzbogaca merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwia samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Przeznaczone jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się dydaktyką historii.

Wystawy elementarne to projekt edukacyjny IPN, wspierający osoby zajmujące się edukacją historyczną materiałami prezentującymi podstawowe tematy z historii Polski XX w. Jednym z nich jest walka o przyłączenie Górnego Śląska do Polski w latach 1919-1922. Wystawa elementarna „Powstania śląskie 1919-1921” przybliża te wydarzenia – od kształtowania się polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku, poprzez działania dyplomatyczne po I wojnie światowej i trzy powstania śląskie, kończąc na podziale Górnego Śląska i włączeniu jego części do II Rzeczpospolitej.

„Materiały edukacyjne…” są wydawnictwem wzbogacającym merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwiającym samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Oprócz broszurowej wersji ekspozycji, po każdej planszy umieszczono moduł „Strefa edukacji”, pozwalający na łatwiejsze przygotowanie się do omówienia danej części wystawy w czasie zajęć z młodzieżą - umożliwia uporządkowanie toku narracji, w oparciu o najważniejsze zagadnienia oraz pozwala na rozszerzenie i wzbogacenie informacji, bez konieczności sięgania po dodatkowe opracowania. Na końcu broszury umieszczono moduł edukacyjny, stanowiący propozycję rekapitulacji materiału zawartego w wystawie. Składa się on z ćwiczeń dla ucznia o zróżnicowanym stopniu trudności, gotowych do wykorzystania w trakcie zajęć edukacyjnych. Dla odbiorcy na ponadpodstawowym poziomie edukacji przygotowano propozycje tematów esejów oraz pracę z tekstami źródłowymi. W „Materiałach edukacyjnych...” zamieszczono również spis najnowszych publikacji poświęconych tematyce związanej z powstaniami śląskimi, propozycje gotowych materiałów edukacyjnych i popularyzatorskich, które można znaleźć w Internecie, a także tytuły wystaw, adresy portali tematycznych i wykaz muzeów posiadających najważniejsze ekspozycje stałe poświęcone tematyce powstańczej.

„Powstania śląskie 1919-1921. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN”, Katowice 2020, s. 76

Wydawnictwo przygotowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach

Wystawa: Aleksandra Korol-Chudy
Moduł edukacyjny: Angelika Blinda
Strefa edukacji: Angelika Blinda, Aleksandra Korol-Chudy, Ryszard Mozgol
Recenzja merytoryczna: dr Mirosław Węcki
Recenzja materiału edukacyjnego: Michał Masłowski
Fotografie i dokumenty ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny – oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka
Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych: Aleksandra Korol-Chudy
Druk: Wydawnictwo Dukle, Bytom
Nakład: 2 tys. egzemplarzy

ISBN: 978-83-8098-315-1

Broszury dostępne są w Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10 oraz podczas szkoleń dla nauczycieli.

Kontakt: Aleksandra Korol-Chudy, 32 207 07 01, aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl

Opcje strony