logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku

Wystawa prezentuje zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Czerwonej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową, wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego w ramach Polski Ludowej.

Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi.

Scenariusz: Tomasz Gonet

Współpraca: Monika Bortlik-Dźwierzyńska

Konsultant merytoryczny: dr hab. Adam Dziurok

Projekt graficzny: Barbara Lepacka

Informacje techniczne: wystawa przeznaczona do wnętrz, przygotowana jest w dwóch systemach wystawienniczych:

  • wariant I: 20 plansz roll-up o wymiarach 85 cm x 200 cm
  • wariant II: 20 plansz o wymiarach 100 cm x 140 cm oraz 20 plansz o wymiarach 70 cm x 100 cm

Panele wystawy

Opcje strony