logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawy ogólnopolskie do wypożyczenia w oddziale IPN w Katowicach

Leopold Tyrmand – o stylu bycia »w kontrze«

Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Leopolda Tyrmanda. 

Leopold Tyrmand to wybitny pisarz, dziennikarz i publicysta. Jeden z najbardziej oryginalnych polskich prozaików drugiej połowy XX wieku, który w najtrudniejszych czasach zachował wymagającą odwagi niezależność intelektualną. Prezentowana Państwu wystawa lapidarnie nakreśla światopoglądowy portret pisarza, który był nie tylko zdecydowanym przeciwnikiem komunizmu, ale także arbitrem elegancji, miłośnikiem kobiet, mody, architektury oraz wielkim propagatorem jazzu, zakazanego w czasach stalinowskich. Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Leopolda Tyrmanda.

Scenariusz wystawy: Mikołaj Wolski (Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach), Adrian Rams (Oddziałowej Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach)

Projekt graficzny: Bogusław Nikonowicz – Niko Studio

Zdjęcia i dokumenty wykorzystane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Pani Mary Ellen Tyrmand, Lithuanian Special Archives, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Teatr Powszechny w Warszawie, Oslo Museum, Polska Agencja Prasowa, Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, The Hoover Institution at Stanford University

Informacje techniczne: wystawa wewnętrzna składa się z 13 plansz formatu 100x200 cm z dedykowanym aluminiowym systemem wystawienniczym, dającym możliwość montażu wystawy w różnych układach przestrzennych. Do wystawy dołączone jest odtwarzacz muzyki z przygotowaną na potrzeby wystawy ścieżką dźwiękową.

Zbrodnia Katyńska

Ekspozycja przedstawia historię masowego mordu na polskiej inteligencji. Na rozkaz sowieckiego politbiura wiosną 1940 r. rozstrzelano ponad 20 tys. jeńców wojennych osadzonych w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz tysiące osób cywilnych przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRS ziem polskich. Wystawa przybliża genezę polityczną zbrodni, jej przebieg oraz zespół działań propagandowych nazwanych później kłamstwem katyńskim. Uwaga zwiedzających koncentruje się na historycznych fotografiach oraz opracowaniach graficznych ilustrujących tragedię w lesie pod Smoleńskiem.

Informacje techniczne: wystawa przeznaczona do prezentacji we wnętrzach, składa się z 15 plansz roll-up o wymiarach 85 cm x 200 cm

Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948

Ekspozycja przedstawia postać rotmistrza Witolda Pileckiego, uczestnika walk z bolszewikami z 1920 r. oraz kampanii wrześniowej z 1939 r. Współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej, więźnia KL Auschwitz, który zorganizował tam ruchu oporu. Zagrożony dekonspiracją uciekł z obozu. W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku znalazł się w 2 Korpusie Polskim Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie we Włoszech, następnie powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie. Aresztowany w maju 1947 r., został osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie poddano go okrutnemu śledztwu. W 1948 r. skazany na karę śmierci.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Scenariusz: Jacek Pawłowicz we współpracy z Zofią Pilecką–Optułowicz i Andrzejem Pileckim (dziećmi Witolda Pileckiego). 

Informacje techniczne: wystawa przezaczona do prezentacji we wnętrzach, składa się z 30 plansz roll-up o wymiarach 100 cm x 200 cm

Ukradzione dzieciństwo

 

Wystawa ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Pokazuje jak wyglądało ich życie, a także jak zmieniło się w czasie wojny. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w ich życiu ogromną traumę. Ekspozycja odnosi się także do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami itd. Podzielona jest na siedem części, które obrazują dzieci w różnych rolach życiowych.

Ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie. 

Informacje techniczne: wystawa przeznaczona do przentacji we wnętrzach, składa się z 48 paneli o wymiarach 210 cm x 100 cm.

"Semper Fidelis" Walki o Lwów 1918-1919

Po zakończeniu I wojny światowej okazało się, że wytyczenie granic terytoriów narodowych przy odwoływaniu się do zasady samostanowienia było trudne, a może
wręcz niemożliwe do realizacji. Ostatecznym argumentem w wielu konfliktach okazywała się determinacja mieszkańców, by czynem zbrojnym, a nawet rzuceniem na
szalę własnego życia, przesądzić o przynależności poszczególnych ziem. Konflikt polsko-ukraiński o Lwów i Galicję Wschodnią wszedł nie tylko do historii zmagań o granice odrodzonej Rzeczypospolitej, ale i do polskiej legendy narodowej. Stało się to za sprawą lwowskiej młodzieży, która spontanicznie przeciwstawiła się próbie utworzenia Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą we Lwowie. Pamięć o etosie miasta, które było semper fidelis, i miało swoje ofiarne Orlęta, przetrwała w wielu domach nawet w niesprzyjających czasach PRL. W ekspozycji przedstawiono następujące kwestie: Galicja i Lwów. Zarys historii i stosunki narodowościowe; geneza konfliktu polsko-ukraińskiego; próba opanowania miasta przez Ukraińców; Polska koncepcja obrony miasta; walki we Lwowie; Na odsiecz miastu; Broń i wyposażenie polskich obrońców miasta oraz Polegli, abyśmy wolni żyli…

Informacje techniczne: wystawa składa się z 14 plansz roll-up o wym. 100x200 cm.

 

Ojcowie Niepodległości

Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918- 1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Informacje techniczne: wystawa składa się z 15 plansz roll-up o wymiarach 100 x 200 cm. Dostępna jest również wersja zewnętrzna składająca się z 18 plansz na 6 ekspozytorach.

 

Opcje strony