logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Tu rodziła się »Solidarność«

Wystawa ukazuje ogólnopolskie masowe strajki z lipca, sierpnia i września 1980 r., które doprowadziły do zawarcia czterech porozumień pomiędzy strajkującymi robotnikami, a władzami PRL, które dały możliwość powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który w swoich szeregach skupiał prawie dziesięć milionów członków. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, regionalnej – obejmującej swym zasięgiem ówczesne województwa katowickie, bielskie i częstochowskiej – oraz części lokalnych, poświęconych Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu Zdroju, Tarnowskim Górom, Częstochowie i Gliwicom. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim.
Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach i Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie.
Scenariusz części regionalnej i lokalnej: Adrian Rams (OBEN Katowice)
Opracowanie graficzne części regionalnej i lokalnej: Aleksandra Korol-Chudy (OBEN Katowice)
Do wystawy wykorzystano zbiory: Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach, Polskiej Agencji Prasowej, Agencji Forum, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Częstochowskiego, Ryszarda Kowalskiego, Dariusza Wardy, Artura Kasprzykowskiego, Sławoimira Wiewióra, Jacka Kucharczyka, NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie, NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza.
Informacje techniczne: wystawa plenerowa (posiada możliwość prezentacji wewnątrz), składa się z 15 paneli wystawienniczych formatu 100x200 cm, zamontowanych na 5 stelażach wystawienniczych o kształcie graniastosłupa prostego trójkątnego (2 stelaże z częścią ogólnopolską, 2 stelaże z częścią regionalną, 1 stelaż z wybraną częścią lokalną). Przy prezentacji zewnętrznej każdy stelaż należy obciążyć bloczkami betonowymi, które również można wypożyczyć. 

Panele wystawy

Opcje strony