logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rok 1919 na Górnym Śląsku

Wystawa przedstawia najważniejsze wydarzenia jakie rozegrały się na Górnym Śląsku tuż po zakończeniu I wojny światowej. Górnoślązacy, w odróżnieniu od Polaków zamieszkałych w innych regionach, nie znaleźli się w granicach odrodzonego państwa polskiego. Droga do włączenia Górnego Śląska w granice II RP była długa i trudna. Rok 1919 był pierwszym etapem dyplomatycznej, konspiracyjnej i zbrojnej walki prowadzonej pomiędzy Polakami, a Niemcami o przynależność państwową tego regionu. Na dziewięciu planszach przedstawiono najważniejsze wydarzenia takie jak powstanie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, decyzje Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 r., na mocy których o losach tego regionu miał zadecydować plebiscyt. Na unikalnych, często dotąd nie publikowanych, zdjęciach ukazano przyczyny, przebieg i skutki I powstania śląskiego. Ostatnia plansza jest poświęcona między innymi wyborom komunalnym przeprowadzonym w listopadzie 1919 r., w których Polacy odnieśli spory sukces zyskując przedstawicieli we władzach miast i gmin.

Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach w ramach obchodów stulecia I powstania śląskiego. 

Scenariusz: Zbigniew Gołasz (OBEN IPN Katowice)

Opracowanie graficzne: Bogusław Nikonowicz

Do wystawy wykorzystano zbiory: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Archiwum Państwowego w Katowicach, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Grzegorza Grześkowiaka, Dariusza Guza, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny, Muzeum w Chorzowie, Muzeum w Gliwicach,  Muzeum w Tarnowskich Górach oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Informacje techniczne: wystawa przeznaczona do wnętrz, składa się z 9 plansz roll-up o wymiarach 100 cm x 200 cm

 

Panele wystawy

Opcje strony