logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ludwik Machalski „Mnich” (1929–1951)

31 stycznia 1951 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił wyrok w sprawie Ludwika Machalskiego. Skazał go na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski; wyrok został wykonany 10 kwietnia 1951 r. w Kielcach. W tym samym i kilku kolejnych procesach, związanych ze sprawą Machalskiego, orzeczono dwie kolejne kary śmierci oraz ponad 20 wyroków długoletniego więzienia.

Kim byli polscy patrioci tak okrutnie potraktowani przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości? O tym przeczytasz w broszurze edukacyjnej wydanej przez Delegaturę IPN w Kielcach. Autorami opracowania są: Ryszard Śmietanka–Kruszelnicki, Marek Jończyk, Robert Piwko, Edyta Krężołek.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony