logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955

Wojskowe Sądy Rejonowe (WSR) w Krakowie powołane w 1946 roku służyły sądzeniu spraw politycznych na terenie województwa krakowskiego. Ich podstawowym zadaniem była likwidacja przeciwników nowego ustroju. Szybko też stały się ważnym ogniwem komunistycznej propagandy, albowiem procesy pokazowe były przedsięwzięciem propagandowym, a nie sądowym.

Opcje strony