logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, Łódź – Chełmno nad Nerem, 24-26 stycznia 2019

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zorganizowali cykl zajęć dla młodzieży oraz nauczycieli.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holocaustu pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi zorganizowali zajęcia dla uczniów XXXII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

24 stycznia Artur Ossowski prowadził warsztaty, w czasie których młodzież analizowała źródła ikonograficzne dotyczące Holocaustu.

25 stycznia odbyły się zajęcia w terenie: Artur Ossowski i Paweł Kowalski poprowadzili ich uczestników szlakiem najważniejszych miejsc związanych z historią Litzmannstadt Getto, korzystając z wycieczki „Śladami łódzkiego getta” opracowanej przez pracowników pionu edukacyjnego łódzkiego IPN na aplikację Audiotrip.

W sobotę 26 stycznia odbyły się wyjazdowe warsztaty dla nauczycieli „Jak uczyć o Holokauście?”. Uczestnicy zapoznali się z historią byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem oraz odwiedzili wraz z przewodnikiem wystawę muzealną i Las Rzuchowski. Następnie edukatorzy z Muzeum oraz z łódzkiego IPN poprowadzili szkolenia z metodyki nauczania o Holokauście oraz pedagogiki miejsc pamięci.

Opcje strony