logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

XXIV lekcja historii w terenie – 70. rocznica bitwy pod Majkowicami – Ręczno – Bąkowa Góra, 18 czerwca 2015

18 czerwca 2015 r. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zorganizowało kolejną lekcję historii w terenie. Celem terenowej lekcji historii było zapoznanie uczniów z historią najnowszą ziemi łódzkiej oraz upowszechnienie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu. Temat rajdu został wybrany ze względu na chęć przypomnienia bitwy pod Majkowicami, gdzie 8 lipca 1945 r. doszło do starcia między oddziałem partyzanckim, dowodzonym przez Stanisława „Burzę” Karlińskiego, a siłami NKWD stacjonującymi wówczas w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas rajdu przypomniane zostały sylwetki Stanisława Karlińskiego „Burzy” oraz Bronisława Skury-Skoczyńskiego „Robotnika”.

Rajd obejmował dwie trasy: Ręczno – Bąkowa Góra – około 13 km. oraz Przedbórz – Bąkowa Góra – 17 km. W lekcji historii w terenie wzięło udział 301 uczniów i opiekunów z 14 szkół województwa łódzkiego.

W konkursie wiedzy historycznej dotyczącym historii Armii Krajowej w Inspektoracie AK Ziemi Piotrkowskiej wygrały następujące szkoły:

I miejsce: XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi  im. ks. bpa Ignacego Krasickiego

II miejsce: XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi im. Ludwika Zamenhofa

III miejsce: 21 Gimnazjum w Łodzi im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Foto: Joanna Kucińska.

Opcje strony