logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Rajd edukacyjny „Szlakiem Władysława Andersa – uczestnika Powstania Wielkopolskiego” – Krośniewice, 25 kwietnia 2023

Grupa 43 osób – słuchaczy Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wzięła udział w lekcji historii w terenie poświęconej wybranym aspektom biografii gen. Władysława Andersa.

Uczestnicy rajdu odwiedzili Krośniewice, gdzie zwiedzili zespół dworsko-parkowy należący do rodu Rembielińskich i zapoznali się z jego historią, dzięki uprzejmości Julity Szczepankiewicz (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej).

W budynku tzw. Andersówki, gdzie urodził się i spędził pierwszych osiem lat życia Władysław Anders (dziś siedziba świetlicy osiedlowej), prelekcję na temat mniej znanych zagadnień  z życia Generała, w tym udziału w zwycięskim wielkopolskim zrywie, przedstawiła Marzena Kumosińska. Uczestnicy rajdu mieli możliwość zapoznania się ze złożoną z puzzli mapą prezentującą udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, w zbiorach którego znajdują się pamiątki m.in. po Władysławie Andersie i 2. Korpusie Polskim, Władysławie Sikorskim czy Aleksandrze Ładosiu. Wykład na temat znaczenia zgromadzonych w tym miejscu artefaktów przedstawił Grzegorz Nawrot.

Przedsięwzięcie zostało przygotowane przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

Fot. Magdalena Zapolska-Downar, Julita Szczepankiewicz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut

Opcje strony