logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Warsztaty edukacyjne na temat powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej

Warsztaty edukacyjne „Do tych, którzy jeszcze się boją... Powstanie niezależnego ruchu chłopskiego na Lubelszczyźnie w latach 1978-1981” – Lublin, 16 czerwca 2021

Warsztaty miały na celu przybliżenie uczniom klas 6-8 okoliczności powstania w okolicach Milejowa oraz Mełgwi Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, czego pokłosiem było powstanie analogicznych organizacji w innych częściach Polski.

Kolejnym poruszonym wątkiem było ukazanie działalności pierwszych na Lubelszczyźnie struktur NSZZR „Solidarności Wiejskiej” oraz NSZZ „Solidarności Chłopskiej”. Tytuł warsztatów ,,Do tych, którzy jeszcze się boją..." nawiązywał do słów artykułu Zdzisława Bradela ukazanego na łamach 11 numeru ,,Biuletynu Informacyjnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego”, wzywającego rolników do zrzeszania się w walce o swoje prawa.
 
Dzięki warsztatom przygotowanym przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie oraz Szkołę Podstawową w Podzamczu, uczniowie tej placówki mogli zrozumieć proces zmian, jakie zaszły na lubelskiej wsi w wyniku działań aparatu komunistycznego na przestrzeni lat 1944-1978. Proces ten wiązał się z przyczynami zawiązania się oporu wśród lubelskich rolników przeciwko reformom forsowanym przez państwo w II połowie lat 70. XX wieku. Uczniowie mogli nie tylko zgłębić wiedzę dotyczącą swoich rodzinnych okolic, lecz również nabrać umiejętności „odczytywania” przeszłości za sprawą źródeł historycznych - analizy dokumentów, ulotek oraz interpretacji plakatów propagandowych.

Warsztaty przeprowadził Rafał Szewczyk - Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie

Opcje strony