logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

"Giganci Nauki - II RP i Lubelszczyzna" - wykład edukacyjny w siedzibie IPN Lublin

Wykład "Giganci Nauki - II RP i Lubelszczyzna" - Lublin, 30 marca 2022 r.

W sali konferencyjnej Oddziału IPN w Lublinie zagościli siódmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie. Celem spotkania było przekazanie wiedzy o polskim dorobku w dziedzinie nauki, techniki, wynalazczości oraz organizacji życia gospodarczego.

Szczególnie interesujące dla odbiorów były zagadnienia II Rzeczypospolitej oraz postaci związanych z Lubelszczyzną. Niektóre osoby, np. Gabriel Narutowicz i Ignacy Mościcki były znane młodym odbiorcom. Inne, jak Jan Czochralski czy Jerzy Rudlicki stanowiły swoiste odkrycia. Związani z Lubelszczyzną twórcy nowych trendów i prekursorzy zmian w nauce i technice, tacy jak Stanisław Staszic, Julian Ochorowicz, Edmund Biernacki, Zygmunt Puławski, Mieczysław Bekker, Ludwik Hirszfeld mogą być inspiracją dla rozwoju edukacyjnego, zawodowego i życiowego młodych mieszkańców Lubelszczyzny.

Wykład poprowadził Adrian Lesiakowski z Oddziałowego Biura Edukacji Historycznej IPN Lublin, koordynator regionalny projektu Giganci Nauki.

Opcje strony